REGLER

REGLER

Obligatoriska säkerhetsregler för PokerRunn Dalarna


  • All åkning sker på egen risk.


  • Arrangören har inget ansvar vad gäller grundstötning och olyckor.


  • Alla deltagare måste följa gällande sjölag och väjningsregler, naturligtvis gäller även vanligt sjövett.


  • Föraren måste använda ett "dödmans grepp" under färden.


  • Det är inte tillåtet att passera Masterboat innan signalflaggan, "fri åkning"


  • Håll din position i formationen bakom Masterboat tills signalflaggan "fri åkning" ljuder.


 • Om ni avslutar att följa den planerade rutten eller avbryter på annat sätt, meddela omedelbart ledningen.

Dont forget!


Safety first - Poker Runn is not a race...